Indosurya Simpan Pinjam

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

Pada tanggal 28 Juni 2019, bertempat di Sky Hall Axa Tower, Jakarta, diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta Tahun Buku 2018. Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pengurus, Pengawas, Staff Deputi Bid. Kelembagaan dan anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

Agenda rapat kali ini adalah mendengarkan pertanggungjawaban pengurus tentang perkembangan koperasi, laporan pertanggungjawaban pengawas koperasi, pengesahan RAT terhadap pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi, serta perubahan pengurus lama.

Pada RAT 2019 yang berdekatan dengan HUT Jakarta ke 492, panitia mengambil tema kebudayaan betawi, dengan menghadirkan sanggar seni budaya betawi Al Ma’Ruf yang menampilkan kesenian palang pintu dan marawis, juga diadakan kontes busana betawi terbaik serta menggunakan ondel-ondel sebagai iconnya

Rapat Anggota Tahunan Koperasi merupakan agenda tahunan yang wajib dilakukan oleh koperasi yang selalu dilaksanakan setiap setahun sekali.

Sumber: Marcomm
Share: